Poets

Versopolis Poets might be emerging, but brilliance is their game.

Explore poets

Festivals

Versopolis Poetry Platform connects 15 European poetry festivals.

Explore festivals

Review

Versopolis Review is a pan-European online magazine, delivering exciting monthly topics.

Explore Versopolis review

Poetry of the week

holiday make-up
/ šventinis makiažas

I saw angels with automatic rifles in their hands

staring sadly at the floor in airports and stations

 

waiting

 

I saw eight-year-olds sent by their parents

running up to human rights activists

shouting – give us back the rainbow –

 

giggling

 

I saw men who thought they were real men

and women who thought they were real women

saying instead of a name in greeting

– I am so and so’s woman –

 

I saw emptied villages, forests felled

dammed rivers and steeples of small towns

 

in the mirror

Translation by Rimas Uzgiris of Aušra Kazilniūnaitė’s “šventinis makiažas”

Mačiau angelus su automatais rankose

jie liūdnai žvelgė į grindis oro uostose ir stotyse

 

lūkuriavo

 

Mačiau tėvų siųstus aštuonmečius

kurie pribėgę prie žmogaus teisių aktyvistų

šaukė – gražinkit mums vaivorykštę –

 

kikeno

 

Mačiau vyrus, kurie manėsi esantys tikri vyrai

ir moteris, kurios manėsi esančios tikros moterys

susipažindamos vietoj vardo jos sakydavo

– esu to ir to moteris –

 

Mačiau ištuštėjusius kaimus, kertamus miškus

užtvenktas upes ir mažų miestelių bažnyčias

 

veidrodyje

Latest news

more news